Hàn Quốc thời Triều Tiên Vương quốc (1392-1897) không như Việt Nam và Trung Quốc. Vua Hàn Quốc chỉ xưng là Vương, Trung Quốc xưng là Đế, Việt Nam mình thì đối ngoại với Trung Quốc vẫn xưng Vương nhưng đối nội thì xưng Đế. Bài này mình tổng hợp một số chức danh và có sự so sánh các chức danh tương ứng ở Việt Nam và Hàn Quốc theo sắp xếp Việt Nam/ Hàn Quốc:

Hoàng đế/ Quốc vương.

Hoàng hậu/ Vương phi: khi Vương phi qua đời mới truy phong Vương hậu.

Hoàng nữ/ Vương nữ: khi trưởng thành thì Hoàng nữ được phong là Công Chúa còn Vương nữ thì phong Công Chúa hoặc Ông Chúa.

Hoàng tử/ Vương tử: Hoàng tử khi trưởng thành ở Việt Nam đa số sẽ được phong Vương (vì cha là Đế rồi). Còn Vương Tử được phong là Đại Quân hoặc Quân.

Hoàng Thái Hậu/ Vương Đại Phi: mẹ của nhà vua đang cai trị. Ở Hàn Quốc phân biệt rõ rệt chính thất và thiếp nên chỉ có người từng làm Vương Phi mới được tôn làm Vương Đại Phi nhưng ở Việt Nam hoàng đế ngoài vợ chính của cha mình (đích mẫu) còn tôn thêm luôn mẹ ruột mình (thân mẫu) làm thái hậu mà không có vấn đề gì.

Thái Hoàng Thái Hậu/ Đại Vương Đại Phi: Tương tự vậy nhưng là bà nội hoặc bà cố của vị vua đang cai trị Hậu cung. Việt Nam đứng đầu là Hoàng hậu tiếp theo là các Phi, Tần,…. mỗi một thời kỳ các chức danh có thể thay đổi thêm bớt nhưng nhìn chung là Hoàng hậu rồi đến Phi, Tần…. Hàn Quốc thì gọi hậu cung là Nội Mệnh phụ đứng đầu là Vương phi rồi đến Tần, Quý Nhân,… cuối cùng là Thục Viên.

Thời Lê Hoàng Trịnh Vương (Vua Lê – Chúa Trịnh)

Đặc biệt ở Việt Nam còn có 1 thời kỳ lịch sử đặc biệt là vua Lê chúa Trịnh. Vua Lê chúa Trịnh là cách gọi dân gian còn trong văn bản chính thức là Lê Hoàng Trịnh Vương. Vua Lê là Hoàng Đế, gọi là Bệ Hạ, Hoàng Thượng, Thánh Thượng… thời Lê Trung Hưng thấy hay xài Thánh Thượng hơn. Khi muốn nói với vua thường như sau: Tâu Thánh Thượng…. Thánh Thượng vạn tuế vạn vạn tuế…

Chúa Trịnh “được” phong tước Vương, gọi là Chúa Thượng, Vương Thượng, Đức Bề Trên.. Khi muốn nói với chúa thường như sau: Khải Chúa Thượng…. Chúa Thượng thiên tuế thiên thiên tuế. Vào cuối thời Nguyễn, khi nước ta đã bị thực dân Pháp đô hộ thì hoàng quyền của nhà vua đã suy yếu nên cách gọi vua cũng ko như trước nữa: gọi là Ngài Ngự (đậm chất Huế) nghe có vẻ kém sang hơn. Các bạn hay nghe những từ như chuối ngự, đậu ngự là từ cách gọi này ra. Đó là những loại chuối hay đậu dùng để tiến cống cho nhà vua. Sau này cuối thời Bảo Đại Đế gọi vua là Đức Ông nghe còn thê thảm hơn

Về chức danh trong hoàng tộc/ hoàng gia thì như mình đã nói ở trên. Còn chức danh trong Vương tộc thì tuy cùng tước Vương nhưng chúa Trịnh có khác với vua Triều Tiên một chút.

Con trai, con gái chúa vẫn gọi là Vương tử, Vương nữ. Vương tử khi trưởng thành thường được phong tước Quận Công, Quốc Công. Vương tử nào được chỉ định làm người thừa kế ngôi chúa thì vẫn gọi là Vương thế tử. Vương nữ khi trưởng thành lúc đầu được phong Quận Chúa nhưng về các đời chúa Trịnh sau khi càng ngày càng lấn ép vua Lê hơn thì phong là Công Chúa ngang với con gái nhà vua luôn.

Chính thất của chúa Trịnh là Vương Phi luôn.

Vd: Đặng Thị Huệ là vợ chúa Trịnh Sâm có hiệu là Tuyên Phi. Nhiều người nghĩ là thiếp thất nhưng thực ra là chính thê nha các bạn, vợ chúa tước là Phi.

Chúa Trịnh Sâm theo sách “Ngàn năm áo mũ”

Mẹ của chúa Trịnh thì gọi là Vương Thái Phi/ Thái Phi. Đây cũng là điểm khác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hàn Quốc họ không dám dùng từ Thái vì từ này vốn là cho Hoàng tộc còn họ là Vương tộc nên không dám dùng. Riêng chúa Trịnh của VN mình thì chơi tuốt (không coi vua Lê ra gì). Ngoài ra thời Lê Trung Hưng (vua Lê chúa Trịnh) còn có 1 điểm đặc biệt là tất cả các hoàng hậu vợ vua Lê luôn luôn là con gái nhà chúa Trịnh, điều này thể hiện sự chuyên quyền kiểm soát nhà vua của nhà chúa.

Về trang phục thì nói ra sẽ rất dài và có nhiều tranh cãi cần nghiên cứu sâu. Ở đây nói sơ về triều phục và cổn miện (lễ phục)

Vua Việt Nam: Hoàng đế thiết triều sử dụng long bào màu vàng, rồng 5 móng, đội mão xung thiên. Cổn miện màu đen chủ đạo có 12 chương, miện có 12 lưu. Tuy nhiên thời Lê Trung Hưng do để làm giảm bớt uy quyền của vua Lê nên chúa Trịnh đã bỏ trang phục cổn miện này của nhà vua, sau này thời nhà Nguyễn mới khôi phục lại.

Vua Hàn Quốc: Quốc vương thiết triều dùng long bào màu đỏ (sau là đỏ đậm), rồng 5 móng, đội mão xung thiên. Cổn miện màu đen chủ đạo có 9 chương, miện có 9 lưu

Chúa Trịnh: lúc đầu thì dùng áo bào màu đỏ, bổ tử hình kỳ lân, đội mũ cánh chuồn. Sau đổi thành long bào màu đỏ, rồng 4 móng, đội mão xung thiên. Cuối cùng là đổi sang long bào màu tía không xài màu đỏ nữa để tạo sự khác biệt với các quan, rồng 5 móng, đội mão xung thiên. Xét ra thì y chang vua Lê chỉ khác mỗi long bào màu vàng còn chúa Trịnh dùng long bào màu tía.

Kuma

(Còn tiếp)

*Ảnh từ internet và các trang cổ phong trên Fb (có credit trên hình)

10,207 thoughts on “[Góc tổng hợp] Vương thất Triều Tiên – Một chút so sánh với Việt Nam (P2)

 1. JDB online

  JDB online | 2024 best online slot game demo cash
  How to earn reels? jdb online accumulate spin get bonus
  Hot demo fun: Quick earn bonus for ranking demo
  JDB demo for win? JDB reward can be exchanged to real cash
  #jdbonline
  777 sign up and get free 2,000 cash: https://www.jdb777.io/

  #jdbonline #democash #demofun #777signup
  #rankingdemo #demoforwin

  2000 cash: Enter email to verify, enter verify, claim jdb bonus
  Play with JDB games an online platform in every countries.

  Enjoy the Joy of Gaming!

  Complimentary to Join, Free to Play.
  Sign Up and Get a Bonus!
  JOIN NOW AND GET 2000?

  We dare you to claim a demo entertaining welcome bonus for all new members! Plus, there are other unique promotions waiting for you!

  Learn more
  JDB – FREE TO JOIN
  Effortless to play, real profit
  Join JDB today and indulge in fantastic games without any investment! With a wide array of free games, you can savor pure entertainment at any time.

  Rapid play, quick join
  Appreciate your time and opt for JDB’s swift games. Just a few easy steps and you’re set for an amazing gaming experience!

  Sign Up now and make money
  Experience JDB: Instant play with no investment and the opportunity to win cash. Designed for effortless and lucrative play.

  Submerge into the World of Online Gaming Excitement with Fun Slots Online!

  Are you ready to encounter the sensation of online gaming like never before? Search no further than Fun Slots Online, your ultimate endpoint for thrilling gameplay, endless entertainment, and invigorating winning opportunities!

  At Fun Slots Online, we pride ourselves on offering a wide variety of enthralling games designed to hold you immersed and pleased for hours on end. From classic slot machines to innovative new releases, there’s something for everybody to enjoy. Plus, with our user-friendly interface and seamless gameplay experience, you’ll have no difficulty submerging straight into the action and relishing every moment.

  But that’s not all – we also give a variety of particular promotions and bonuses to recompense our loyal players. From initial bonuses for new members to privileged rewards for our top players, there’s always something stimulating happening at Fun Slots Online. And with our safe payment system and 24-hour customer support, you can enjoy peace of mind conscious that you’re in good hands every step of the way.

  So why wait? Join Fun Slots Online today and initiate your journey towards breath-taking victories and jaw-dropping prizes. Whether you’re a seasoned gamer or just starting out, there’s never been a better time to be part of the fun and excitement at Fun Slots Online. Sign up now and let the games begin!

 2. Полезные советы
  2. Шаг за шагом: установка кондиционера своими руками
  3. Важные моменты при установке кондиционера в квартире
  4. Специалисты или самостоятельная установка кондиционера?
  5. 10 шагов к идеальной установке кондиционера
  6. Подробная инструкция по установке кондиционера на балконе
  7. Лучшие методы крепления кондиционера на стену
  8. Как выбрать место для установки кондиционера в комнате
  9. Секреты успешной установки кондиционера в частном доме
  10. Рассказываем, как правильно установить сплит-систему
  11. Необходимые инструменты для установки кондиционера
  12. Какие документы нужны для оформления установки кондиционера?
  13. Топ-5 ошибок при самостоятельной установке кондиционера
  14. Установка кондиционера на потолке: особенности и нюансы
  15. Когда лучше всего устанавливать кондиционер в доме?
  16. Почему стоит доверить установку кондиционера профессионалам
  17. Как подготовиться к установке кондиционера в жаркий сезон
  18. Стоит ли экономить на установке кондиционера?
  19. Подбор оптимальной мощности кондиционера перед установкой
  20. Какие бывают типы кондиционеров: сравнение перед установкой

  ремонт кондиціонера https://prodazha-kondcionerov.ru/ .

 3. У слота Gates of Olympus играть демо бонуска позволяет по тем же техническим характеристикам, какие есть в основной версии. Коэффициенты возврата и частота выплаты призов не меняются в принципе. Купить бонусный раунд у слота нельзя автомат. gates. of. olympus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.