[Góc Tổng Hợp] Vua Triều Tiên Túc Tông – Cuộc đời chính trị và những bóng hồng trong đời (Kết)

Đây đúng là nhân vật dài hơi đầu tiên mà tụi mình tổng hợp và viết bài. Đến đây đã là phần cuối của bài này rồi. Hi vọng các bạn theo dõi đến cuối và có được những thông … Continue reading [Góc Tổng Hợp] Vua Triều Tiên Túc Tông – Cuộc đời chính trị và những bóng hồng trong đời (Kết)

[Góc Tổng Hợp] Vua Triều Tiên Túc Tông – Cuộc đời chính trị và những bóng hồng trong đời (P2)

Đây là phần 2 về góc tổng hợp, cảm nhận nhân vật vua Túc Tông (Sukjong) trong lịch sử và qua phim ảnh. Từ phần này các bạn sẽ chứng kiến sự ra đi lần lượt của các bóng hồng, … Continue reading [Góc Tổng Hợp] Vua Triều Tiên Túc Tông – Cuộc đời chính trị và những bóng hồng trong đời (P2)

[Góc Tổng Hợp] Vua Triều Tiên Túc Tông – Cuộc đời chính trị và những bóng hồng trong đời (P1)

Sơ lược Vua Triều Tiên Túc Tông hay Túc Tông Đại Vương (King Sukjong of Joseon) là vị vua thứ 19 của Vương triều Triều Tiên (Kingdom of Joseon), giới sử học đánh giá ông là một nhà chính trị … Continue reading [Góc Tổng Hợp] Vua Triều Tiên Túc Tông – Cuộc đời chính trị và những bóng hồng trong đời (P1)